PROGRAM KLUB 2016r

 

Parafialny Klub Sportowy w 2016 roku pozyskał środki w ramach realizacji projektu  PROGRAM „KLUB”-mając na celu rozwijanie sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży- współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

W ramach pozyskanych środków prowadzone były zajęcia dla dzieci i młodzieży w dwóch sekcjach sportowych w sekcji piłki nożnej oraz siatkowej.Podczas cotygodniowych zajęć młodzi zawodnicy, podnosili swoją sprawność fizyczną, pracowali nad techniką i koordynacją ruchową, doskonalili swoje umiejętności, a także uczyli się zasad gry zespołowej. Dzięki intensywnej pracy druzyny odnoszą coraz większe sukcesy.

W ramach projektudla obu sekcji sportowych zorganizowanoobóz sportowy w Międzybrodziu Żywieckim w którym udział wzięli członkowie klubu. Była to nie tylko wspaniała okazja do wypoczynku, ale przede wszystkim forma aktywizacji dzieci i młodzieży.W obozie udział wzięło 60 uczestnikówłącząc wypoczynek z intensywną praca podnosząc swoje umiejętności sportowe.

PKS Św. Józef w ramach programu zorganizował także warsztaty edukacyjne pt: „TAK dla sportu – NIE przemocy” mające na celu edukację dzieci i młodzieży, promocję aktywności fizycznej, przedstawienie wartości sportu oraz przeciwdziałanie wyłączeniu społecznemu.

Pozyskane środki w PROGRAMIE KLUB przyczyniły się do zwiększenia liczby zajęć treningowych, dało możliwości uczestnictwa w obozie sportowym uczestnikom z niższym statusem społecznym, stworzyło szansę edukacji dzieci i młodzieży. Serdecznie dziękujemy Ministerstwu Sportu i Turystyki za wsparcie finansowe oraz wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji całego przedsięwzięcia.

 

  Żeńska drużyna siatkarek

Siatkarze podczas treningu

 Nasza najmłodsza druzyna


Osiągnięcia naszych zawodników

FACEBOOK