Parafialny Klub Sportowy Św. Józef  zaprasza uczniów   szkół podstawowych na warsztaty  turystyczno krajoznawcze pt. „Region turystyczny   Gościńca 4 żywiołów”  które odbędą się  02.10.2019r.

W ramach warsztatów ucestnicy wezmą udział w wycieczce do Inwałdu do Miniatur Miast. Warsztaty są bzpłatne.

                                Zapisy  pod nr Tel. 513147582.   Podczas rekrutacji liczy się kolejność zgłoszeń.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja realizowana przez Parafialny Klub Sportowy Św. Józef. Operacja pt.. „Organizacja wydarzeń promujących turystykę i rekreację wśród mieszkańców obszaru LGD” realizowana w ramach operacji innych  niż LGD  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „ Wsparcie ndrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  2014-2020”.

FACEBOOK