Parafialny Klub Sportowy ,,św. Józef” otrzymał dofinansowanie  z "Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" na realizację projekt pt: „Organizacja wydarzeń promujących turystykę i rekreację wśród mieszkańców obszaru LGD” realizowanego w ramach operacji innych  niż LGD, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach PROW  2014-2020”.       Projekt realizowany był od maja 2019r. i zakładał aktywizację wszystkich grup wiekowych z gminy Kalwaria Zebrzydowska. Jego głównym celem było propagowanie rekreacji i turystyki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie LGD ,,Gościniec 4 żywiołów”. W ramach projektu przeprowadzone zostały następujące działania:

1)Piknik Rodzinny dla mieszkańców miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska, podczas którego odbywały się rozgrywki piłki nożnej dla dzieci i dorosłych, turnieje piłki siatkowej oraz przeprowadzony został konkurs pt: ,,Atrakcje turystyczne mojej gminy i jej okolic”

2)Konkurs Fotograficzny pod hasłem ,,Moja mała ojczyzna”

3)Rajd turystyczno- krajoznawczy ,,Poznaj swoją okolicę”

4)Plenerowy Przegląd Filmów Krótkometrażowych, w czasie którego rozstrzygnięto konkurs na najlepszy film ukazujący najciekawsze miejsca i nieznane zakątki terenów LGD ,,Gościniec 4 żywiołów”

5)Warsztaty turystyczno- krajoznawcze dla dzieci i młodzieży połączone z wycieczką do Parku Miniatur w Inwałdzie.

      Wszystkie wydarzenia realizowane w ramach projektu zachęcały do spędzenia wolnego czasu w sposób aktywny, a przy tym umożliwiały mieszkańcom gmin wchodzących w skład LGD zapoznanie się z szeroką ofertą turystyczno- krajoznawczą naszego regionu. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem.

       Podsumowując przeprowadzone działania pragniemy gorąco podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do ich urzeczywistnienia.

       Dziękujemy wszystkim zaangazowanym za inspirację, wytrwałość oraz ogromne zaangażowanie, członkom zarządu i partnerom projektu- Szkole Podstawowej w Brodach oraz 3. Szczepowi Harcerskiemu ,,Cedron”- za poświęcony czas oraz profesjonalizm w realizowanym wspólnie przedsięwzięciu, a także wszystkim osobom, które miały chociażby minimalny wkład w organizację wydarzeń odbywających się w ramach projektu.

        Szczególne podziękowania kierujemy na ręce pana burmistrza dr hab. inż. Augustyna Ormantego oraz członków Rady Miasta Kalwaria Zebrzydowska, bez których nie moglibyśmy przeprowadzić wszystkich zaplanowanych działań. Dziękujemy za ogromną życzliwość, wszelką pomoc i wsparcie przy realizacji projektu, a także za całą dotychczasową współpracę na rzecz dzieci i młodzieży oraz mieszkańców miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Zarząd PKS ,,św. Józef”

 

FACEBOOK