Prezes  Ewa Frosztęga
Wiceprezes  Ks. Lesław Kaczmarczyk
Wiceprezes  Jakub Tymoszuk
Skarbnik  Bożena Warmuz
Sekretarz  Marcelina Tyrpa
Członkowie: Ks. Wieslaw Cygan
  Marek Cimer
  Krystyna Jagosz
  Przemysław Opyrchał
  Artur Wyrwa
  Dawid Mrożek

 

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący - Stanisław Sypniewski

Wiceprzewodniczący - Piotr Janusiewicz

Sekretarz - Irena Grodecka

FACEBOOK