18 czerwca 2024

pksswjozef.pl

Papież, kościół i religia

10 cech buddyzmu

Buddyzm jest światową religią, która zajmuje czwarte miejsce pod względem liczby wyznawców, z ponad pół miliarda wyznawców, co odpowiada 7% populacji świata. Tak duża liczba wyznawców wynika z faktu, że jest to jedna z głównych religii w najludniejszym państwie świata – Chinach, a także w dużej części Azji.

Jak wszystkie inne główne religie, buddyzm ma kilka różnych odłamów. Trzeba wspomnieć, że obecnie niemal każdy naród na świecie ma niewielki odsetek wyznawców buddyzmu, ze względu na postępującą globalizację, wiara ta dotarła do takich narodów jak Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania. Obszarami o największej przewadze odłamu buddyzmu Mahajana jest Azja Wschodnia, natomiast odłam Theravada występuje na Sri Lance i w Azji Południowo-Wschodniej.

Główne cechy buddyzmu są następujące:

  • Jest to religia teistyczna, czyli nie opiera się na żadnym bogu stwórcy, co stanowi sporą różnicę z innymi dominującymi religiami świata, a zwłaszcza z religiami Zachodu. Nie wiesz czym jest religia teistyczna? Odsyłamy Cię do dobrze napisanego artykułu na: www.kardynal.pl
  • Nie ma w niej wierzeń jako takich, ale szereg nakazów, którymi należy się kierować w poszukiwaniu wewnętrznego spokoju.
  • W buddyzmie używa się medytacji jako podstawowej techniki i bardzo często można zobaczyć duże grupy buddystów wykonujących wspólnie medytację.
  • Nie ma hierarchii urzędów religijnych, więc nie ma nic podobnego do systemu księży i chrześcijańskiego papieża.
  • Buddyści wierzą w odrodzenie, więc po śmierci wszyscy jesteśmy reinkarnowani w coś nowego.
  • Nirwana jest poszukiwana jako absolutny spokój, który jest celem nauczania buddyjskiego.
  • Każde działanie powoduje pozytywny lub negatywny efekt, nazywa się to karmą i dlatego wszystko, co dzieje się w twoim życiu, jest konsekwencją tej karmy.
  • Celem jest zakończenie cierpienia charakteryzującego człowieka i dojście do nowego sposobu widzenia świata poprzez wyjście poza świat człowieka.
  • Istnieją teksty buddyjskie, ale nie ma nic podobnego do Biblii czy Koranu.
  • Istnieje kilka gałęzi buddyzmu, mających większe lub mniejsze znaczenie w zależności od obszaru i posiadających inny sposób postrzegania poszukiwania wewnętrznego spokoju.