23 lipca 2024

pksswjozef.pl

Papież, kościół i religia

Co zmieniło się w religii po reformie protestanckiej?

Utrata władzy przez papieża

Papież popadł w korupcję i bogactwo, a przez znaczną część ludności chrześcijańskiej był postrzegany jako zbyt ekstrawagancki i niewierny Biblii. Krytyka Lutra sprawiła, że reformacja protestancka skupiła się na zmniejszeniu władzy papieża, tak aby w religiach powstałych w wyniku reformacji papież nie miał żadnej roli, a autorytet papiestwa zniknął.

Znaczenie wiary

Wiara jest jedyną możliwą drogą do zbawienia, więc wiara w Boga i dotrzymywanie jego słowa jest jedynym sposobem na osiągnięcie raju i uniknięcie piekła, całkowicie negując możliwość kupowania sobie drogi do nieba za pomocą takich elementów jak odpusty, oraz skupiając całą religię na wierze, która wydawała się być zapomniana przez europejskie społeczeństwo.

Ograniczenie liczby sakramentów

Katolicka religia chrześcijańska była postrzegana jako stosująca zbyt wiele sakramentów, co kłóciło się z ideałami, że wiara powinna być jedyną drogą do zbawienia. Powstanie wyznań reformatorskich doprowadziło do zaniku większości dotychczas stosowanych sakramentów, pozostała jedynie Eucharystia i chrzest, choć niektóre wyznania protestanckie zachowały jeszcze kilka sakramentów w zależności od swoich interesów politycznych i ekonomicznych. O aktualnych wydarzeniach kościelnych i sakramentach dowiesz się w podkarpacieinfo.pl

Brak hierarchii kościelnej

Urzędy zakonne służyły jedynie zwiększeniu korupcji i wywołaniu poważnych kryzysów w narodach poprzez dążenie do tego, aby na najwyższych urzędach kościelnych zasiadali znajomi znajomych. W religiach protestanckich uważa się, że nie powinno być w ogóle hierarchii, a każdy wyznawca może zostać księdzem, jeśli tylko posiada odpowiednią wiedzę.

Powrót do pierwotnego chrześcijaństwa

Chrześcijaństwo stało się religią fałszywą i skorumpowaną, a Luter wzywał do powrotu do pierwotnych wartości chrześcijaństwa. Wszystkie cechy reformacji protestanckiej opierają się na powrocie do pierwotnego chrześcijaństwa, będącego tym, które postępowało zgodnie z naukami Biblii, a w którym bogactwo i władza były elementami drugorzędnymi.

Znaczenie Biblii

Biblia musi być centrum każdej religii chrześcijańskiej, a teksty napisane przez inne osoby religijne w późniejszym czasie nie są ważne. Biblia była jedynym źródłem Słowa Bożego i dlatego kapłani musieli ją studiować, aby zrozumieć idee, które miały rządzić religią. To prawda, ale w rzeczywistości protestanci korzystali z innych tekstów, bo np. książki Lutra stanowią ważną część myśli religijnej religii zrodzonych z reformacji.