23 lipca 2024

pksswjozef.pl

Papież, kościół i religia

Cechy charakterystyczne judaizmu ortodoksyjnego

Jedną z najważniejszych religii w dziejach ludzkości był judaizm, będący pierwszym z wyznań abrahamowych, a więc prekursorem zarówno chrześcijaństwa, jak i islamu. Aby dogłębnie poznać tę ważną religię, musimy porozmawiać o ortodoksyjnym judaizmie: zwyczajach i cechach charakterystycznych.

Cechy charakterystyczne judaizmu ortodoksyjnego

Judaizm ortodoksyjny charakteryzuje się bardzo tradycyjnym spojrzeniem na religię i jej praktykowanie, korzysta z historycznych precedensów i dlatego ma postawy, które w obecnych czasach można uznać za szczególnie prymitywne. Główne cechy judaizmu ortodoksyjnego są następujące:

 • Jest to religia abrahamowa, więc podąża za wierzeniami zrodzonymi w Abrahamie tak jak chrześcijaństwo czy islam.
 • Jest to wiara monoteistyczna, a więc istnieje tylko jeden Bóg jako stwórca wszechświata.
 • Jej symbolem jest Gwiazda Dawida, która była używana przez króla Izraela w czasie jego rządów jako monarchy narodu żydowskiego i można ją zobaczyć w wielu żydowskich świątyniach.
 • Obchody rządzą się kalendarzem słonecznym i księżycowym, przy czym szczególne znaczenie ma szabat, który obchodzony jest w sobotę.
 • Ortodoksyjni Żydzi kierują się prawem pisanym lub Halachą, która jest rodzajem prawodawstwa religii i zawiera setki zasad, których należy przestrzegać.
 • Właściwym językiem Żydów jest hebrajski i obowiązkowo wszystkie akty muszą być w języku hebrajskim.
 • Ortodoksyjni Żydzi przestrzegają wszystkich praktyk judaizmu co do szczegółu i muszą wykonywać wszystkie zwyczaje bez wyjątku.

Zwyczaje judaizmu ortodoksyjnego

 • Żydzi jedzą tylko koszerne jedzenie, dlatego tylko jedzenie uświęcone jest jadalne, bo tylko Bóg może odebrać lub dać życie. Rytuał ten zawiera usunięcie krwi, więc pokarmy takie jak krew lub kiełbasa z krwią nie mogą być spożywane przez Żydów. Z drugiej strony koszerność obejmuje zakaz spożywania pewnych pokarmów, np. skorupiaków. Kompleksowe informacje na temat diety koszernej znajdziesz w serwisie www.alegazeta.pl
 • Innym zwyczajem związanym z jedzeniem jest ten dotyczący nabiału i mięsa, istnieje zakaz spożywania obu produktów.
 • Chleb i inne podobne produkty nie mogą zawierać drożdży, jako sposób na uhonorowanie klasycznych tradycji żydowskich.
 • Ubiór żydowski musi składać się z białej koszulki i spodni dla mężczyzn, a kobiety muszą nosić długie spódnice, przy czym nielegalne jest ubieranie się tak samo przez kobiety i mężczyzn. Z drugiej strony, odzież musi być wykonana z materiałów innych niż wełna i len, z których oba są zabronione zgodnie z ortodoksyjnym zwyczajem żydowskim.
 • Po porodzie lub po każdej menstruacji kobiety muszą umyć się w zimnej wodzie, aby oczyścić swoje ciało, aby mogły ponownie nawiązać stosunki seksualne ze swoimi mężami.