25 kwietnia 2024

pksswjozef.pl

Papież, kościół i religia

Różnice i podobieństwa między judaizmem a chrześcijaństwem

Judaizm i chrześcijaństwo mają wspólne pochodzenie, obie religie wywodzą się z wierzeń Abrahama, a chrześcijaństwo wywodzi się z judaizmu. Ale obie religie mają zasadnicze różnice, które czynią je bardzo różnymi religiami. Te główne różnice są następujące:

 • Judaizm opiera swoje wierzenia na Torze, natomiast chrześcijaństwo opiera się zarówno na Starym, jak i Nowym Testamencie.
 • Absolutny monoteizm judaizmu zderza się z ideą chrześcijańskiej Trójcy Świętej, która uważa, że Bóg ma trzy postacie.
 • Niektóre sakramenty, takie jak Eucharystia, są odrzucane przez Żydów, a między rytuałami obu religii istnieją duże różnice.
 • Za założycieli judaizmu uważa się Mojżesza i Abrahama, natomiast za założyciela chrześcijaństwa – Jezusa, choć obaj wywodzą się z nauk Abrahama.
 • Żydzi wierzą, że Mesjasz pojawi się w przyszłości, natomiast chrześcijanie uważają, że Bóg już pojawił się na ziemi i był nim Jezus z Nazaretu.
 • Miejscem kultu w judaizmie jest synagoga, natomiast za miejsce kultu w chrześcijaństwie uważa się Kościół.
 • W judaizmie nie ma diabła, który jest obecny w chrześcijaństwie.
 • Hierarchia chrześcijańska oparta na papieżu nie istnieje jako taka w judaizmie, istnieją urzędy religijne, ale nie centralny.
 • Judaizm nie dąży do nawracania innych ludzi, natomiast chrześcijaństwo od lat dąży do ewangelizacji licznych narodów.
 • W judaizmie dniem odpoczynku jest szabat, natomiast u chrześcijan – niedziela.
 • W judaizmie nie ma grzechu pierworodnego Adama i Ewy tak istotnego dla wierzeń chrześcijańskich, więc wątek lekarstwa na grzechy w postaci chrztu nie ma racji bytu w judaizmie.

Czy wiesz, że w Zamościu można zobaczyć piękną synagogę judaistyczną? Przeczytaj o tym obiekcie w zamoscinfo.pl

Podobieństwa między judaizmem a chrześcijaństwem

 • Oba wierzenia są religiami monoteistycznymi z jednym najwyższym Bogiem, w przypadku obu będącym tym samym Bogiem, ale w przypadku chrześcijaństwa przyjmującym trzy formy.
 • Obie religie wywodzą się z doktryny Abrahama, a więc z tych samych pierwotnych tekstów religijnych, z tym że chrześcijanie mają większą liczbę tekstów religijnych.
 • Obie religie wierzą w przyjście Mesjasza, który uratuje świat, choć chrześcijaństwo uważa, że już przybył.
 • Klasyczni prorocy judaizmu, tacy jak Abraham i Mojżesz, pojawiają się również w tekstach chrześcijańskich.
 • Obie religie narodziły się na Bliskim Wschodzie, a ich wpływy przez lata rozprzestrzeniły się na Zachód.
 • W obu religiach zachowane są podstawowe idee religii, takie jak miłość do bliźniego.