18 czerwca 2024

pksswjozef.pl

Papież, kościół i religia

Bawaria i religia

Należy wiedzieć, że Bawaria jest landem, w którym wciąż żywe są tradycje katolickie Aż 54,4% mieszkańców deklaruje, że należy do Kościoła rzymskokatolickiego (dane z 2018 roku). Najważniejsze sanktuarium maryjne znajduje się w miejscowości Altotting we wschodniej część landu, w pobliżu granicy z Austrią. Co ciekawe, z Bawarii wywodzi się papież Benedykt XVI. Znów drugą grupą wyznaniową są ewangelicy, którzy stanowią ponad 20% społeczeństwa. Luteranie zamieszkują północną część landu. Warto wiedzieć, że jednym z reformackich ośrodków jest Coburg, gdzie ukrywał się skazany na banicję słynny Marcin Luter. W 1530 roku przez sześć miesięcy „ojciec reformacji” mieszkał na zamku Veste Coburg. Natomiast za sprawą imigrantów pojawił się islam. Muzułmanie stanowią obecnie ponad 4% mieszkańców landu. Widać ich nie tylko w dużych miastach, jak Norymberga czy Monachium, gdzie mężczyźni z kilkoma żonami w hidżabach nikogo nie dziwią, ale też w mniejszych ośrodkach miejskich. W Norymberdze i Monachium działają też synagogi. Ponadto w Bawarii możemy spotkać również wyznawców obrządków wschodnich – prawosławnych oraz grekokatolików.